Behandeling

Een behandeling zal veelal individueel zijn, maar kan in sommige gevallen ook samen met uw partner plaatsvinden. Bij de behandeling maak ik onder meer gebruik van de volgende behandelmethoden:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie waarbij je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die de ongewenste gevoelens geven, om kunt buigen naar helpende gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit dat onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij het behandelen van bijvoorbeeld angsten en depressie. 

ACT

ACT is een afkorting van Acceptance and Commitment Therapy en is een vorm van gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die je echt belangrijk vindt in het leven (Commitment). Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van veerkracht. Bij ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen.

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen op het leven van mensen. Bevalling is een van deze gebeurtenissen die klachten als herbelevingen aan de gebeurtenis, nachtmerries of vermijding van plaatsen of schrikreacties kan veroorzaken. Men spreekt dan van een Post Traumatische Stressreactie (PTSS). Ook kunnen eerdere trauma s een rol spelen bij de huidige klachten.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR is een kortdurende evidence based therapievorm waar mensen over het algemeen goed en snel op reageren. Bij aanvang van elke behandeling wordt eerst bekeken wat de achterliggende factoren zijn en of er genoeg draagkracht is voor een behandeling.