Informatie voor verwijzers

Psychologiepraktijk Oremus biedt ongecontracteerde zorg in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) aan vrouwen die psychische klachten hebben rondom zwangerschap of binnen een fertiliteitstraject. Patiënten met een restitutiepolis krijgen 100% vergoed, anders tussen de 60-90%.

U kunt patiënten verwijzen per email: info@psychologiepraktijkoremus.nl. Indien de patiënt beschikt over een verwijsbrief, dan kan zij zichzelf ook aanmelden. 

Op de verwijsbrief moet in ieder geval het volgende staan:

• Verwijzing voor Basis GGZ
• Korte beschrijving van de klachten
• Vermoeden op een DSM-IV-stoornis, en zo ja, welke
• Datum (brief moet gedateerd zijn van voor de intake van de behandeling)
• Persoonlijke AGB-code verwijzer
• Handtekening verwijzer

Er is een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de verzekering; zoals bijv de aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, of relatieproblemen. Behandeling voor deze problemen is binnen de praktijk wel mogelijk indien zwangerschapsgerelateerd, maar de patiënt betaalt deze dan zelf. In een enkel geval wordt deze zorg wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.