Klachtenregeling

Heeft u onverhoopt een klacht?
Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als het niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de NVGZP waar uw psycholoog bij aangesloten is.

Deze vereniging kan een bemiddelaar aanwijzen om het gesprek te begeleiden. Indien u een officiële klacht wilt indienen dan kunt u dit melden bij de klachtenfunctionaris.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de NVGZP :

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf