Psychische klachten tijdens een fertiliteitstraject

Het lijkt bijvoorbeeld wel of iedereen in je omgeving zonder problemen zwanger raakt en jij zit al een periode in een traject waarbij het draait om kansen. Daarbij onderga je hormoonbehandelingen waar het gevoel van controle over je lijf misschien nog kleiner wordt. Teleurstellingen stapelen zich mogelijk op en het is moeilijk om vol te houden, maar opgeven dat is geen optie. Gevoelens van angst of somberheid kunnen toenemen en je omgeving gaat gewoon door.

Steeds meer vrouwen of echtparen komen in een soortgelijke situatie terecht en hebben baat bij psychologische zorg. Tijdens de gesprekken wordt bekeken wat de rol van het vruchtbaarheidstraject is bij het ontstaan van bijv. angst of depressieve klachten waarna er volgens de richtlijnen een behandeling wordt gestart. Daarnaast wordt ook gekeken naar hoe jullie onafhankelijk van elkaar in het proces staan en er als partners mee omgaan.

Neem contact op of meld je aan via het aanmeldformulier op de site.