Tarieven

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je aan een aantal eisen voldoen. Als eerste heb je een verwijzing van je huisarts nodig naar de Basis GGZ. Daarnaast moeten je klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zoals vastgesteld in de DSM-V bijvoorbeeld een angststoornis of depressie. Ik heb geen contract met zorgverzekeraars afgesloten, zodat ik de vrijheid kan behouden in de behandeling. Contractvrij betekent dat jij als client zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de factuur bij je verzekering. Afhankelijk van je verzekering krijg je 60-100 % vergoed. Het eigen risico dien je per kalenderjaar zelf te betalen.

Vanaf 2022 geldt de volgende bekostiging: het zorgprestatiemodel.

In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen gezien als losse zorgprestaties. De kosten hiervan zijn aangegeven in onderstaande tabel. Alle onderdelen van een behandeling zullen zichtbaar zijn op de factuur.

aantal minuten  Tarief NZA 2022
diagnostiek/intake60€ 163,37.
behandeling60€ 143,71
behandeling90€ 216,11
intercollegiaal overleg>5 / >15€ 22,18 / € 67,62.

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van te voren worden afgezegd per email of per sms. Bij het niet tijdig afzeggen of een no show wordt 45 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden ingediend bij de verzekeraar.

Het zelf-betaal tarief is 120 EURO per uur ( 45 minuten gesprek / 15 minuten verslaglegging)